Abandono do "Corral" de Leiro. Os socilistas denuncian o incumprimento do convenio municipal para dedicálo a aparcadoiro.

5, Xuño 2021

Os socialistas de Leiro temos inquezanda pola limpeza do que fora o primeiro cine en Leiro alo polo anos 20 a finais donde se proyectaban películas mudas e que se encontra nun estado de total abandono e con moita maleza. E que foi adquirido atraves de un convenio cos propietarios para aparcadoiro gratuito.

Os socialistas queremos reseñar que o sitio denominado CORRAL en pleno casco urban en Leiro, se encontra en un estado deplorable, xa que ten moita maleza, escombros ect.. Temos que indicar que este lugar, o Concello firmou en xaneiro do ano 2020 un Convenio cos propietarios do lugar para delicalo única e exclusivamente a aparcadoiro gratuito. E xe trouxo a Pleno Municipal en Febrero de ese mesmo ano.

No que o Concello se obriga a acondiciónalo e o seu mantemento, e que permita o seu uso como aparcamento publico sin risco algún para persoas e bens, incluindo a retirada de escombros, maleza e outros efectos e a preparación do solo a tal fin, sin afectar a finca contigua da mesma propiedad, e que por parte do Consistorio non se esta a cumplir despois de un ano e cinco meses que se firmou dito Convenio. Polo que os socialistas pedimos o seu acondicionamento e a sua limpeza xa.

Por eso desde o Grupo Municipal Socialista non podemos pasar por alto esto e sobre todo un lugar como CORRAL que foi o primeiro cine que existiu en Leiro alo polo anos 20 a finais, e que a sua estructura era de madeira con teito de cinc ondulado, no que se proyectaban películas mudas, o que non pode ser e que o Concello estea enviando requerimentos de limpeza de fincas os veciñ@s para a prevención de incendios forestais e o consistorio non cunda co o exemplo na limpeza do mesmo