Atropelo medioambiental

30, Xullo 2023

E unha auténtica vergoña que o rally pase polo parque do Carballiño e aínda por encima campan a súas anchas no terreo natural (camións, remolques, etc).

Non chega co abandono do parque que axudamos a degradalo aínda máis do que está.