Avda. de Compostela

2, Xuño 2010

Dende que se fixeron as obras desta rúa , cada vez que caen catro gotas, sufrimos a inundación de baixos ,da rua ,aceras, con augas fecais e terra ; e todo porque os que tiñan que controlar ditas obras estaban no bar, e non  miraron que as tuberías que se colocaban,  non eran o suficientemente amplas para recoller o caudal dende o noso "grandísimo parque empresarial", por non dicir que ó mellor eses cartiños foron para "outro sitio", e ¿agora qué?.  Deixádevos de novas obras e arranxade as chafalladas que consentistes TODOS.