Desvio na Avda. 25 de Xullo

16, Novembro 2010

Pasando esta noite por a Avd.25 de Xulio quedei case que de pedra ,o final da 
explanada da estacion direcion Ourense ,sin aviso previo atopeime con unhas 
vallas  mais unhas sinais de direcion prohivida e de senso obrigado hacia a 
dereita (cara a antiga carretera de Ourense) e tan minima a informacion que 
os conductures dudan que facer algun segue de  frente ,non sei por que pero 
parece que por medo,acordeime dun viaxe a un pais que as sinales eran botes 
cheos de resina con trapos con lume,señores responsables da via que "bulas" 
ten esta contrata para  que fagan asi as cousas? que pase a noite si algun 
incidente.-