Estrada desfeita Mouriz

22, Xaneiro 2024

Tras numerosas chamadas frustadas ao Concello de Carballiño para informar das fochancas que hai na estrada que une Mouriz coa ponte de San Bieito do Marañao, seguen sen actuar pese a decir que iban "apuntar esa incidencia".

O peor é que non se dan esquivado, posto que se atopan en varias zonas e ocupan toda a calzada en plena pendente hacia ao río (que separa ambos términos), non sei cando pensan arrancar iso posto que xa leva así moito tempo como noutras zonas do casco urbán. 

Pola parte que compete a San Cristovo de Cea, tras poñerse en contacto con eles, ao cabo duns meses, taparon os buracos da outra zona da ponte, a ver se a parte que pertence a Carballiño son capaces facer o mesmo, porque é un auténtico perigo.