MANTER O CARBALLIÑO LIMPO É COSUSA DOS CIUDADANS

16, Agosto 2023

O Carballiño está cheo de merda por culpa dos ciudadanos , a falta de educación, civismo, hixiene, etc, fai que haxa merda por todos lados;  de que vale que o concello limpe se  o dia siguinte vai estar igual.

As papeleiras que o concello ten posta polo pobo non son obxetos de decoración , son pa usalas tirando a basura nelas e non no chao.