Nervios no Fumeguismo

22, Setembro 2022

Seica hai algún veciño do Carballiño ó que lle molesta que se melloren as instalacións deportivas.

Atacar a Espazo Común por facer unha proposta deste tipo só demostra que no PSOE do Carballiño están moi alterados ante o examen que teñen nas eleccións de maio. 

Como non estudiaron nada estes anos saben que os veciños os van suspender. 

Que tomen tila e non se enfaden tanto.