Nova estafa da auga en Punxín

26, Decembro 2013

Aquí está a proba de que o Sr. Baltar por medio dos seus vasalos,
alcalde e concelleiros do PP en Punxín, segue argallando a maneira de
expemerlle os cartos aos parados e aos vellos de Punxín mendiante a
privatización da auga e do saneamento. Demostra tamén que é desto que
viven na Deputación, tanto o presidente como os deputados, para eso teñen o
INORDE, Aquaourense, Urbaourense, Fundación San Rosendo e outros inventos.
Tanto o Señor Manuel "Casalta" como o Sr. Penedo e os outros dous
concelleir@s, saben de sobra que os veciños non queremos que se privatice o
servizo, queremos que o leve o concello e se o actual alcalde non sabe
(porque non sabe nen deso nen de outra cousa) que dimita e deixe a alguén
que teña algo de cultura para xestionar un pequeno concello, casi unha
comunidade de veciños, porque ele está demostrado que ten preparación
"cero". Pois a pesar de que a sua obriga e represntar o que queren os
veciños, vianos vender a todos para que os da deputación vivan a nosa
conta. Sale a licitación unha nova privatización da auga e do saneamento de
Punxín. Atraco descarado e con o coñecemento de tódolos veciños que
asinaron en contra. Seguiremos sen pagar o recibo:
http://dpou.depourense.es/upload/perfil/4484.pdf