Outro reventón na estrada de Señorín

1, Novembro 2009

Outro reventon na estrada de señorin, xa perdin a conta de cantos van. Cada 
pouco quedamos sen auga e a estrada toda desfeita que hai que ir esquivando 
os baches, A ver cando a arreglan dunha vez que xa estamos un pouco fartos