Penoso estado do pavillón do Carballiño

3, Xaneiro 2014

Esta semana estiven no pavillón do carballiño ó cal non entraba fai
dez anos e quedei sorprendido do lamentable estado no que se atopa. a estrada
de fora está chea de buratos pero o peor é dentro. os vestiarios están
igual que fai dez anos pero máis deteriorados. nas duchas non hai reixas, os
radiodores están oxidados, as placas de falso teito están todas sucias e
algunhas rotas, é unha pena que teñamos un pavillón dos mellores de
Galicia e que non se invirta nada no seu mantemento...unha pena