Privatización da auga en Maside

16, Outubro 2012

Xa é oficial que os concelleiros do PSdeG-PSOE de Maside, aprobaron 
en solitario, o procedemento para adxudicar a xestión da auga a unha 
empresa, que en estes momentos descoñecemos cal é, pero o intuímos, habida 
conta que un dos requisitos para a adxudicación é a esixencia dun canon de 
450.000 euros. O feito máis salientable desta adxudicación, e que se 
producirá por un período de 25 anos, e que hipotecará as economías dos 
veciños de Maside durante este período, xa que inevitablemente producirá 
unha suba muy considerable das cuotas, e dos consumos da auga.  O PSOE de 
Maside non levaba esta privatización da auga no seu programa, o que 
constitúe un fraude para todos os veciños de Maside, aos que, aproveitando 
un período electoral que acapara a maior parte de novas, se lles está 
metendo con calzador unha importante merma para a súa capacidade adauisitiva 
nos vindeiros 25 anos. Moitísimos veciños de Maside desoñecen estos 
feitos, polo que aproveito este medio para que os que o podan ler, teñan 
coñecemento dos feitos.