Privatización da xestión da auga en Maside

12, Xullo 2012

O cinco de xullo diste ano, sorprendeume unha noticia que lin no 
diario La Región según a cal, o Concello de Maside está barallando a 
posibilidade de adxudicarlle a xestión do suministro da auga a unha empresa 
privada. Alarmoume a nova despois de coñecer o descontento dos veciños de 
Punxín, que están a sufrir prácticas abusivas por parte da empresa 
Aquagest, na que por certo, é ben coñecido que traballan familiares de 
políticos do PSOE. Según o alcalde de Maside, o que pagan os veciños non 
cubre o custe da auga, o cal ten a sinxela solución de subir as cuotas sin 
necesidade de privatizar un servizo básico. Sin necesidade de que unha 
empresa como Aquagest, que non gastou nin un can nas infraestructuras de 
Punxín, esté a cobrar un alquiler dos contadores, aos donos dos mesmos, é 
dicir os veciños. Porque foron os veciños os que puxeron os propios 
contadores, e agora Aquagest estalles cobrando un alquiler. Non sei si esta 
práctica entra no eido do delictivo, de verdade, non o sei, pero como 
mínimo pode considerarse unha práctica abusiva. Teño que pedirlle o 
alcalde de Maside que non cometa o grave erro de adxudicarlle a xestión da 
auga, nin a Aquagest, nin a ningunha empresa do grupo, e máis, pediríalle 
que non privatizase a xestión da auga, e que non hipoteque por 25 anos como 
no caso de Punxín, o suministro dun servizo esencial. E Pídollo 1º) porque 
non o incluiu no seu programa electoral, e penso que sería un fraude 
electoral que privatizase a xestión da auga. 2º) Porque existe unha 
solución mais razoable, que é subir as cuotas, pero non abusivamente como 
fai Aquagest, e as veces con carácter retroactivo como está acontecendo en 
Punxín, senon, única e exclusivamente en proporción ao desfase do que 
pagan os veciños, e o que realmente gasta o concello. 3º) Porque non é de 
recibo que un alcalde neste caso do PSOE, pero extendo isto a todolos 
alcaldes de todas as militancias, utilice a representatividade e confianza 
que os veciños depositaron nil, pra servir a intereses distintos aos dos 
veciños, intereses que nada teñen que ver co interese xeral.