Problema sanitario en Leiro

5, Setembro 2010

Mais de 10 persoas do concello de Leiro que utilizaron o paseo paralelo o rio 
Avia presentan inflamacions dermicas importante nas pernas. Afirman as 
autoridades municipais que o problema atopase no tramo do Coedo, pertencente 
a Cenlle onde o pareceer utilizaron herbicidas pa manter limpo o camino. Que 
tipo de herbicidas utilizan para causaren tales reaccions?.