Reflexión moi acertada na última denuncia

12, Xullo 2023

Non sei quen e vostede pero quero agradecerlle o seu sentido común nos seus comentarios, para o que non o sepa a alcaldesa de Boboras no pleno de organización subiuse o soldo ata o máximo legal nese caso 40.000€ brutos anuais, para un concello de 2.200 habitantes censados, viviendo moito menos, así que inda que o do Carballiño inda que cobre 50.000€ a proporción e moito menor e como ben di este copernauta alguna funcionarios sobre todo do grupo A1 poden cobrar mais co alcalde se teñen moita antigüedades e con moita menos dedicación o seu plato ca a que ten o noso alcalde