Seguridade

1, Agosto 2023

Onde está o técnico municipal que aproba a apertura de este tipo de atraccions que lle parece boa idea que unha estatua sexa un punto de anclaxe? que poucas cousan pasan para s barbaries que se ven