Terrazas

30, Xullo 2010

Detras do concello non se pode andar pola acera, as mesas das terrazas acupan 
as duas aceras. ¿Teñen algun tipo de bula estes baretos?