Un concello sen alcalde

10, Agosto 2010

Un concello sen alcalde. Esta é a sensación que temos os veciños de 
Piñor. Antes a moitos molestábanos que nos chamasen Piñor de Cea, pero 
como continúe moito tempo esta personaxe de "alcalde" o que teremos e que 
fusionarnos cos de Cea. Ao tanatorio hai que ir a Cea, ao fútbol hai que ir 
a Cea, ao pavillón hai que ir a Cea, ás piscinas hai que ir a Cea, as 
empresas están en Piñor pero o polígono estase facendo en Cea, en fín, 
non sigo que me abergoño a min mesmo. E por enriba o Sr. Fraga custanos 
1500€ ó mes, un escándalo.