Cruz Vermella analiza coas empresas do Carballiño o mercado laboral local. Detecta a dificultade para contratar ou formar persoal.

5, Maio 2023

O Carballiño acolleu esta semana unha Mesa Empresarial “Mercado laboral na contorna rural”, co obxectivo de coñecer a situación socioeconómica e laboral que existe actualmente nesta comarca. Concretamente tratábase de ver que dificultades teñen as empresas para atopar perfís adecuados para os seus persoais, así como as que poidan ter as persoas que buscan emprego. Tamén se abordaron as diferentes posibilidades de colaboración das empresas coa área de emprego de Cruz Vermella e as vantaxes para as empresas froito destas colaboracións.

Nesta xornada contamos coa experiencia e participación de empresas e asociacións de diferentes sectores, tanto industriais como do sector servizos, pemes e grandes empresas. Concretamente asistiron representantes da Asociación Área Industrial do Carballiño, a Asociación de Novos Empresarios de Ourense, as técnicas de orientación laboral do Concello do Carballiño, GRI Towers, Carlin Papelerías, Cacho Pizza, Casa Gazpara, Moquiños Fisioterapia, Nela Biosense - Nela Gourmet e Supermercado Superxa.

Unha das conclusións que máis se repetiu é a dificultade para atopar na propia comarca persoal para contratar ou formar. Neste sentido e a importancia de que a xente da localidade fórmese para poder acceder a determinados postos en sectores como o industrial ou a cociña. Destácase, ademais, a importancia da formación teórico-práctica, como ferramenta para adquirir experiencia previa á incorporación da persoa ao mercado laboral, aspecto no que as empresas se mostraron interesadas en colaborar con Cruz Vermella, ademais de facelo doutras maneiras como orientacións grupais ou acudindo a nós para cubrir as súas vacantes de emprego.

A actividade organizouse desde o Plan de Emprego de Cruz Vermella en Ourense a través dos proxectos Incorpora de Fundación “a Caixa” e Reto Social Empresarial, que conta a con o financiamento do Goberno de España e do Fondo Social Europeo a través do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social (POISES).