Marnotes cobrará como Alcalde o mesmo soldo que o seu predecesor Carlos Montes

7, Xullo 2011

A Corporación do Carballiño celebrou a primeira sesión do novo mandato municipal, tralo cámbeo político que situou ó Partido Popular no Goberno do Concello e a PSOE e BNG na oposición. Nesta sesión quedou aprobada a dedicación exclusiva que terá Argimiro Marnotes na súa condición de Alcalde e a correspondente asignación económica, que será de 40.444 euros brutos anunais, repartidos en 14 pagas, a mesma cantidade que viña cobrando nos últimos anos o seu predecesor no cargo, o socialista Carlos Montes. Aínda que a principios desta semana o grupo de goberno avanzara que a proposta sería de 51.300 euros, finalmente foi o propio Alcalde no transcurso da sesión plenaria quen recoñecia que sobre este asunto pedíu moitas opiniós nos últimos dias e "rectificar é de sabios", desta maneira Marnotes cobrará o mesmo que o anterior Alcalde. Os portavoces da oposición, Paco Fumega e Aúrea Francisco, felicitanbanse desta "marcha atrás" do Partido Popular, entendendo que "chega forzada polas críticas dos veciños e a presión exercida desde os medios de comunicación". Onde non houbo debate foi nas asigacións económicas ós 3 grupos políticos da Corporación, seguindose o mesmo baremo do anterior mandato no reparto dos 20.000 euros anuais para este capítulo, correspondendolle 10.000 o PP, 8.000 ós socialistas, e 2.000 ó BNG, distribución que se fai en base á representatividade de cada grupo no Concello.