A nova liña eléctrica de alta tensión entre O Irixo e Lalín expropiará 504 fincas

31, Maio 2013

O proxecto, no que Unión Fenosa Distribución investirá 4,6 millóns de euros, somete a información pública a avaliación de impacto ambiental.

As características do proxecto poden consultarse na Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Industria, ou no enlace http://www.cmati.xunta.es/resolucions-da-avaliacion-ambiental-de-proxectos.

Son en total 504 as fincas que serán obxeto de expedientes de expropiación forzosa, nos municipios do Irixo, Dozón e Lalín. A nova liña de alta tensión de 132 KV terá un percorrido de 18 kilómetros. Entres as propiedades afectadas encontranse fincas dedicadas a traballos agrícolas, montes, prados, predios con masa de árbores autóctonos e incluso cultivos.