O concelleiro Eladio Fernández pide a convocatoria dun pleno da corporación para que o alcalde explique a investigación aberta ao rexedor municipal pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia.

4, Febreiro 2022

O concelleiro de Compromiso por Galicia no concello de Punxín, pídelle ao alcalde da localidade Manuel Vázquez "Casalta" que convoque un pleno extraordinario da corporación e dea información e explicacións sobre un asunto que Eladio Fernández considera "é de especial gravidade".

O concelleiro de CXG demanda "a aclaración pública da responsabilidade do alcalde na xestión da Licenza que se concedeu para reformar un inmoble propio no lugar da Castiñeira, que leva a que esté sento investigado pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia.

Que explique esta denuncia, que se instrúe na APLU, parte de unha plataforma denominada Bastión Cidadán.

Que explique os motivos que levan ao Arquitecto, contratado polo alcalde, D. Loreto Valles Catalaín para negarse a firmar o Fin de Obra, por non seguir as súas instrucións.

Que explique si o alcalde solicitou unha licenza para rehabilitar a construción antiga ou para derribala, como fixo, e non aterse o Proxecto de Obra. Que explique cómo se permite vostede ignorar , como máximo responsable en Urbanismo, a prohibición de derribo de inmobles tradicionais no núcleo rural da Castiñeira, que ven claramente determinado no artigo 26 da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia, así como no artigo 40 do Decreto 143/2016, de 22 de Setembro, que aproba o Regulamento da Lei 2/ 2016 do Solo de Galicia.

Que explique a cantos despachos de arquitectos visitou implorando que lle fixera un Informe para legalizar a edificación do caso.

Que explique, ante un caso tan grave, por qué no último Pleno de fai escasos días, non da conta a Corporación Municipal da apertura dun expedinte sancionados contra vostede, Alcalde de Punxín, por a Axencia de Protección da Legalización Urbanística da Xunta ( APLU).

Finalmente, o concelleiro de Compromiso por Galicia advierte ao rexedor municipal que "no caso de non convocar o pleno no prazo dunha semana" faráo él mesmo.