O concello do Irixo acomete obras por importe de 450.000 euros

19, Decembro 2014

Dentro do programa da subvención do Fondo de Compensación Ambiental veñen de rematarse as obras de traída de auga e depósito de abastecemento no pobo de Cangues asi como o acondicionamento de espazos públicos en Casar de Cangues, todo elo por un importe de 80.000 euros.

Estase executando a traída de auga ós pobos de A Ponte, Irixe e Vila por un importe de 300.000 euros, prevéndose a sua finalización para o fin da primavera do vindeiro ano, financiada pola Conselleria de Medio Ambiente  Tamén están en marcha traballos de acondicionamento de estradas do municipio por un importe de 70.000 euros pertenecente os Plans Provincias 2014 da Deputación de Ourense

OBRAS A EXECUTAR NO 2015

Na subvención do Fondo de Compensación Ambiental do ano 2.015 vanse realizar as obras de acondicionamento de espazos públicos en Parada Laviote, para restaurar unha antiga poza asi como o entorno da mesma para o uso e disfrute dos veciños.

Dentro desta mesma subvención vaise por en marcha unha ruta de senderismo polos montes do concello, esta ruta denominada Ruta do castros, partirá do Muiño chamado de Rio, no pobo de Irixe, pasando polas antigas minas ( xa restauradas ), castro de Orros, castro de Cida, a continuación polos pobos de Valdesoiro, Santiso, Rivela ata o castro de Santiso ( denominado Chousa dos Moros) para rematar no castro de Souteliño.  Estas obras teñen un presuposto de 55.000 euros

Dentro do plan de actuacións de melloras de carreteras invertiranse outros 50.000 euros para que as carreteras de todas as parroquias do concello queden arranxadas, dentro dos Plans Provinciais 2015 da Deputación de Ourense

Durante estes días acabase de publicar a subvención para a contratación de brigadas para a extinción de incendios, asi como de limpeza forestal pola Conselleria de Medio Rural , solicitando este concello 3 brigadas  con un  total de 15 traballadores como aconteceu na campaña de 2014.

No Plan Marco do ano 2015 vanse invertir 108.000 euros nas parroquias de O Campo, San Cosme e Froufe para levar acabo actuacións de arranxos de diferentes camiños.

Finalmente, o concello do Irixo informa que  "vindeiros días vaise proceder a aprobación do presuposto Xeral do ano 2015 onde quedarán varias  partidas presupostarias  para as diferentes peticións veciñais, onde entre outras cousas se contempla o arranxo de varias casas escolas para locais socias dos veciños".