O concello do Irixo ten 656.247 euros de saldos de dubidoso cobramento

20, Novembro 2013

Asi o recolle a conta xeral de 2012 do concello do Irixo, 656.247 euros en concepto de recibos de impostos e taxas municipais pendientes de dubidoso cobramento, unha cantidade que aproximase ao orzamento anual, cifrado en 794.000 euros.

Non é o único dato que sorprendeu a Manuel Iglesias, veciño da parroquia do Campo, que o comentou nesta emisora de radio "é unha mostra da desidia destes gobernantes que temos no Irixo, esto en calquera administración ou empresa siñificaría a quebra, e resulta que aquí dín que teñen superavit".

Hai outros aspectos sigñificativos  que tamén chamaron a atención deste veciño "como son as cifras sempre redondas de moitos capítulos, como os 90.000 que se destinaron a gastos diversos ou os 30.000 euros a gastos de material de oficina nun ano", subliñou.