O IES Chamoso Lamas, sede da ABAU para o alumnado das comarcas do Carballiño e O Ribeiro

17, Xuño 2020

O Carballiño convertiráse este ano por vez primeira en sede para as probas de Avalicación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) según ven de informar a Comisión Interuniversitaria de Galicia.

O alumnado das comarcas do Ribeiro e O Carballiño realizarán as probas da ABAU no IES Chamoso Lamas do Carballiño, entre o 7 e 9 de Xullo na convocatoria ordinaria.

Desta maneira, evítanse os desprazamentos masivos e como medida de prevención ante o risco de contaxio do Covid-19.

Entre as medidas incluídas na normativa publicada na páxina web da Comisión Interuniversitaria de Galicia atópanse a desinfección dos espazos, a obrigatoriedade do uso de máscaras e a limitación dos obxectos que poderán portar os estudantes.

Do mesmo xeito, modificouse o calendario de exames para que as puebas da fase común realícense nas primeiras horas do primeiro e o segundo día.