O PP denuncia que as obras do museo do papel están executandose nunha propiedade privada

17, Febreiro 2011

Dende o Partido Popular do Carballiño, tense posto de manifesto en varias ocasións  que a finca da Labandeira,sobre a que se está a construir o Museo do Papel recuperando unha edificiación xa utilizada como fábrica de papel no seu día, prantexaba moitas dúbidas sobre a titularidade do Concello e sobre as condicións de parcela edificable polo seu tamaño. O Concello do Carballiño, asinara sendo alcalde Pachi Vázquez, un documento de compravenda no ano 2001. Este documento sempre se dixo que era “raquítico” administrativamente, para ser feito por unha administración que pretende facerse con patrimonio e por un importe de 90.000 €, e que nunca se rexistrou por non poder ser segregada ao non ter condición de parcela mínima en rústico, pola mesma razón que tampouco se pudo poñer a disposición da Xunta aínda que sendo Conselleiro de Medio Ambiente Pachi Vazquez, púxose a disposición da súa Consellería para o inicio das obras.
 
Xa coas obras escomenzadas, os lexítimos donos rexistrais da finca que afecta tanto á labandeira como á Pena dos Namorados, entran en Fase Concursal de bens, sendo estes parte dos seus bens afectados e que poden responder da súa débeda ante varios acreedores.
As propiedades en cuestión atópanse rexistradas sen cargas e sen anotacións que diran pé a pensar que fosen doutro dono.
 Recentemente, o xuzgado que leva o asunto do trámite concursal, e logo incluso de que o Concello se persoara para defender estos bens como propios, falla decindo que os mesmos son propiedade da familia Otero e que se entende que os 90.000 euros xa pagados a eles polo concello, non son suficientes por non terse cumprido a totalidade dos acordos tomados no seu día, referíndose a que non se rematou coa aprobación do planeamento necesario para desnvolver urbanísticamente o resto da finca, sobre a que os propios donos xa estaban a facer vendas de futuras parcelas para a construcción de vivendas unifamiliares. Di tamén o Xuiz que o Concello pasa a ser un acreedor máis no propio proceso concursal por importe de 90.000 €, tendo que polo tanto, esperar o seu turno xunto cos demás acreedores para poder cobrar, afirma o Partido Popular.
 Todo este proceso se xestionou mal dende o principio, pois nin é un contrato digno dunha administración o que se fixo, nin se pode esperar máis de 10 anos a rexistrar esta propiedade, nin se pode deixar de rematar cos compromisos durante tanto tempo, e tampouco agora é de recibo, que non se dé unha información exaustiva sobre este asunto, nin ao grupo da oposición nin a os veciños e veciñas do Carballiño.
Con todo esto, a Xunta de Galicia, está a envestir unha importante cantidade de cartos, sobre esta finca posta a disposición dende o Concello a favor da Xunta, polo que, se pode asegurar que as obras se están a facer en finca de titularidade privada, tendo serias dúbidas de que dende o Concello se lle teña informado á Xunta sobre esta cuestión, pois a obra será moi complicado por non dicir imposible o poder entregarlla ao Concello.
Débese recordar tamén que sobre a Pena do Namorados tense feito unha obra de recuperación paisaxsitica por medio dun Obradorio de Emprego, e que por lóxica agora pertenecerán aos donos da finca.
Xa estamos no fin do mandato do actual goberno municipal, e casi non vale a pena pedir a demisión dun alcalde que se está marchando, aínda que a súa dimisión sería un feito que lle dignificaría políticamente, pois a cuestión é sumamente importante, mais cando as costas xa acumuladas polo proceso xudicial e sobre as que o Concello ten que facer frente ascenden a 100.000 €, engade o Partido Popular.
Sobre este fallo, pouco se pode facer para conquerir que esta propiedade sexa do Concello, a non ser por medio dunha negociación na que teríamos que participar todos os grupos políticos cos seus portavoces e cos novos candidatos ao frente e sentarnos cos representantes dos lexítimos donos da finca labandeira e Pena dos Namorados, pois calqueira recurso que se presente ante a xusticia, neste caso, e imposible gañalo e solo conseguiríamos retrasar o asunto seis meses e incrementar alomenons nun 60% o importe das costas.
Dende o Partido Popular do Carballiño solicítase que se den todas as esplicacións que se teñan que dar, e que non se oculte algo tan importante para o Carballiño.