O TSXG emplaza ó Concello do Carballiño para que ordene a demolición dos áticos do edificio do antigo hotel Rogelia

26, Novembro 2009

O Concello do Carballiño dispón do prazo dun mes para concretar as actuaciós necesarias para a demolición dos áticos do edficio do antigo hotel Rogelia, esto é, a redacción do proxecto e a súa posterior contratación, para dar así cumprimento a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ven de ser notificada ós actuais reponsables municipais. Ademáis, a sentencia tamén require ó concello para que ordene ós veciños que ocupan os aticos, pisos e locais, o desaloxo necesario do edifcio para a execución da demolición, e para que o desaloxo se leve a cabo nun prazo máximo de 6 meses, e apercíbese ó Alcalde do Carballiño de que "no caso de incumplir os requerimentos poderá deducirse testimonio por delito de desobediencia". Finalmente, o TSXG solicita á Alcaldia para que informe con frecuencia mensual sobre a execución da sentencia. O Concelleiro de obras e urbanismo Manuel Amil e o Alcalde Carlos Montes deron a coñecer os extremos do dictámen xudicial no transcurso dunha reunión que a última hora da tarde mantiveron cós propietarios afectados, tras ese encontro, as familias afectadas xa adiantaron os mandatarios muncipais que "iniciarán acciós legais contra o Concello". Nunha posterior comparecencia ante os medios, Montes dixo que as posilbles solucións eran moi complicadas e recoñeceu a gravidade da situación "tendo en conta a capacidade económica e patrimonial do Concello, e tamén son consciente da responsabilidade que se deriva do feito que como Alcalde non poida facer efectivo o que manda a sentencia, o que é moi probable". O rexidor municipal, que recordou como "foi outra corporación e outro grupo de goberno os responsables da licencia concedida",  e afirmou sentirse ante un "trauma social para as familias e para o Carballliño". Pola súa parte, Manuel Amil fixo un recorrido por este conflicto urbanístico e xudicial que se remonta ó ano 1989 cando o Concello concede a licencia de obra para a construcción deste edficio á promotora "Fanjol"´. Posteriormente, un grupo de veciños dun edficio colindante recurren esa licencia, que consideran non se axusta ás normas urbaísticas daquéla en vigor no concello do Carballiño, primeiro ante o Concello e ante o silencio déste, acuden ó contencioso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que estima o recurso dos demandantes e xa a finais dos anos noventa  recoñece que a quinta planta excede a altura permitida en 54 cms, e ordena a demolición dos áticos do edficio. A partir de entón sucedense unha série de recursos por parte do Concello do Carballiño, conseguindo que o TSXG estime parcialmente a inexecución da sentencia no que respecta o exceso de altura dos 54 cms. da quinta planta, que na practica siñificaría tamén a súa demolición, pero non así dos áticos que agora ordena novamente derrubar.