Os orzamentos do Concello do Carballiño terán este ano unha rebaixa dun millón de euros

17, Abril 2009

O Concello do Carballiño prevé este ano un descenso de atá o corenta por cento no imposto do ICIO, o imposto de construccións, intalacións e obras, o que unido ás taxas municipais de licencias urbanísticas, traduciráse nunha reducción dos ingresos entorno ós catrocentos mil euros, en relación a recadación acadada por este mesmo concepto, nos orzamentos do ano pasado, segundo deu a coñecer o Alcalde Carlos Montes, ó presentar os orzamentos para este ano 2009. Desta maneira, os once millóns seiscentos mil euros do ano pasado, quedanse reducidos ós dez millós seiscentos mil euros que contemplan os orzamentos para este exercicio. Montes xustificou ademáis esta rebaixa, no descenso das transferencias do Estado ós Concellos, previsto tamén para este ano.

Lo siento tu navegador necesita flash para ver este contenido

Declaracións Carlos Montes

No apartado de gastos, o capítulo máis elevado é o relativo a persoal, con tres millóns seiscentos mil euros, o que representa o 34 por cento do total. O de gastos correntes e servizos terá unha consignación de tres millóns trescentos sesenta mil euros, e para investimentos reservase algo maís de dous millóns de euros. Montes calficou este proxecto de orzamentos como de "apretados" e en sintonía con este tempo de crise que vivimos.