Penedo asegúrase o control do Partido Popular

21, Novembro 2013

O congreso local do Partido Popular do Irixo desenvolveuse según o guión previsto, o actúal alcalde -único candidato- foi reelixido por unanimidade como presidente local.

Manuel Penedo agradeceu a renovación da confianza depositada nel e no seu equipo, e avanzou que “os nosos obxectivos para este mandato son facer do Irixo, un lugar que aparte de ser grande en extensión tamén o sexa en ilusión, e sobre todo en ilusión no seu futuro. Temos que apoiar a puxanza comercial e industrial do noso pobo, volcándonos nos sectores productivos de especial transcendencia. E tamén é  indispensable aprobar canto antes o Plan Xeral de Ordenación, para a posta en marcha do futuro polígono industrial, porque sen empresas e moi difícil fixar poboación. Se conseguimos fixar poboación conseguiríamos darle traballo a todas as pequeñas empresas e autónomos que temos no noso concello, en especial os do sector da construcción que son o colectivo máis abundante”, manifestou ante o medio centenar de persoas, entre afiliados e invitados, que acudiron a este congreso local celebrado no restaurante Abanico.

Tamén falou o presidente local das potencialidades do municipio: “O noso concello  ten atractivos de gran interés cunha natureza de beleza impresionante, asi como un patrimonio cultural que xunto ca beleza paisaxistica debemos aproveitar para darle un impulso o turismo rural  para dar a coñecer as nosas riquezas máis alo dos limites comarcais. Outra das nosas grandes riquezas son os sectores agrarios e forestais, os cales tamen debemos recuperar para explotar a través da producción de carne de gran calidade, tanto de ganado vacuno como como ovino, de gran tradición nos nosos pobos. O sector forestal debemos aproveitalo  en  colaboración coas distintas comunidades de montes, para xerar riqueza e postos de traballo, debido a súa gran extensión e as súas grandes potencialidades, tanto no tema da madeira, como de caza, de explotación agrarias", subliñou o actúal alcalde do Irixo ante os compromisarios e invitados.