Presentación en Oseira do " L.I.C." Pena Veidosa, un dos lugares máis emblemáticos da Serra Martiñá

6, Maio 2009

Un dos espacios naturais maís embletáticos da Serra da Martiñá, Pena Veidosa, será obxeto dun acto informativo organizado pola asociación medioambiental "Terra de Osos", que terá lugar este domingo 10 de maio á unha da tarde na casa parroquial de Oseira. Pena Veidosa en un lugar de interese comunitario (L.I.C), integrado na Rede Natura, unha paraxe singular cualificada pola Unión Europea como lugar a conservar, pola riqueza da súa flora e a súa fauna.

O L.I.C. Pena Veidosa ocupa unha superficie de 2.354 ha. e desde o ano 2004 está considerada como Zona Especial de Protección dos Valores Naturais. Neste espacio teñen especial importancia as formacións de uceiras, especialmente a carqueixa, e as zonas de hidoromorfia, especialmnete turbeiras. Entre a fauna, destacan o anfibio pintega rabilonga, que é unha especie exclusiva do noroeste penínsular, e entre os invertebreados, a vacaloura .