Rouban galiñas en Maside e vacas e un touro en Avión.

6, Maio 2020

Un veciño de Maside denunciou ante a Garda Civil o roubo de tres galiñas, nuha finca da súa propiedade, ademáis da desaparición das galiñas tamén botou en falta unha caixa de viño, unha machada e un xerador eléctrico.

Doutra parte,  a Arturo G.N. roubáronlle catro vacas e un touro dunha explotación gandeira da que é o seu propietario, na denuncia que presentou ante a Garda Civil fixo constar que non conta con poliza de seguro de roubo e valorou os animais roubados en 6.000 euros.

Para acceder á explotación gandeira cortaron o candado da porta e para levarse o gando o autor ou autores do roubo supónse que utilizaron un camión.