Alugueres

11, Setembro 2020

En canto ao comentario dos alugueres, luces e sombras: paréceme sensato e xusto facer un chamamento aos propietarios de vivendas ou baixos comerciais para que pidan prezos razoables, pois ata ahí ben, logo a segunda parte onde se ataca aos propietarios por quererte obter unha renda das súas propiedades porque así o demanda o mercado inclusive calificàndoos pouco menos que de vagos, pois paréceme que o comentario perde toda a súa razón de ser.

Fago a seguinte pregunta? Quenes son máis responsables da alza de prezos dos alugueres,aqueles propietarios que non poñen os seus inmobles no mercado de aluguer?, ou os que queren obter unha renda aínda que as veces pidan cantidades excesivas.?.

Un debate interesante,