Auditoria no Concello do Carballiño

24, Febreiro 2012

Alguén sabe algo de este tema? Máis que nada porque xa pasaron unhos cuantos meses , o principio moito se falou dela , que si custaba 16.000 , que si era o primeiro que se ía facer , etc . 8 Meses despóis , nin se sabe , 
ningún comentario de como vai , ou cando se van a coñecer os datos , ou se se levou a cabo ; onde van eses cartos ? Nada de nada . Pois os veciños non nos olvidamos , inda que temos outras cousas nas que pensar coma o tema da incineradora ou o do punto limpo .