Avenida de Compostela

3, Outubro 2010

Quero informar a todo-los lectores destas denuncias de que a Avenida de 
Compostela volve a ser un manantial de auga, coma o ano pasado.
Primer día de choiva e xa estamos perdidiños de augo ata o cuello. Baixos, 
garaxes, todo anegado.
E iso que decían que estaba todo solucionado.
UNHA VERGONZA.