Deixadez do concello de Leiro con Lebosende

12, Maio 2023

No día de hoxe saiu o rexidor comentando nun medio de comunicación " que os Veciños que non lle recriminaron nada" unha vez mais minte e manipula, porque ten o síndrome do SAPO (SOBERBIA-ARROGANTE-PREPOTENCIA E OBSTINACIÓN)

Os veciñ@s e @s socialistas lle decimos alto e claro OS VECIÑ@S DO POBO DE LEBOSENDE SUFREN UN TOTAL ABANDONO DO GOBERNO MUNICIPAL DE LEIRO O portavoz dos socialistas de Leiro, volve a poñer o foco de atención e se fai eco no pobo de Lebosende, debido a cantidade de queixas, que estamos a recibir dos veciñ@s neste días, despois da nova de que o pobo, quintuplicou o numero de cativ@s nos medios de comunicación. Leiro 11/05/23: Queremos denunciar públicamente e asi o comprobamos “in situ” A PRAZA PÚBRICA DA RUA SAN ROQUE (LEBOSENDE) E A PROPIA RUA, xa que o deteriroro é cada vez maior polo que presentan unha serie de anomalías e carencias bastante palpables para o desenrolo e a calidade de vida dos noso veciños e veciñas con fochancas en certas partes do camiño e na praza pública, así como deterioro do asfaltado debido a falta de mantemento das mesmas o que supón un risco tanto para a seguridade das persoas que transitan polas mesmas, como tamén para os diferentes veciños e veciñas que viven no lugar, non nos podemos esquecer que na Praza Pública de San Roque e da rúa se accede ao cemiterio parroquial tanto da parroquia de Lebosende e Leiro, e a imaxe que se da non é máis axeitada, polo seu abandono e falta de mantemento, asi como o mobiliario urbano.

E o que non pode decir o rexidor “ o que me pediron foi un columpios” porque e totalmente falso, xa que ai escritos no propio Concello advertindo de estás anomalías no pobo, como tamen unha Mocion presentada polo noso Grupo Municipal expoñen esta problemática e que foi rexeitada no Pleno do mes de Febreiro pasado, tanto por o rexidor como por o resto de concelleiros do Partido Popular. ¿Donde esta a coherencia do grupo de goberno? en ningún lado e os feitos nos remitimos. Tamen queremos destacar a estrada municipal que da acceso o Barrio de Outeiro (Lebosende) e que da acceso tamen o deposito da agua, que esta con unhas grietas e fochancas considerables, debido o estado de abandono de este goberno municipal. Así como o lavadoiro do barrio da Costa, que debido a o derribo do muro superior, pois caeron as pedras do mesmo sobre o lavadoiro, facendo caso omiso o Concello despois de varios avisos de queixa por parte dos veciñ@s, incluso con escritos, podedes comprobar o seu estado nas fotografías as cales adxuntamos.

Os socialistas tamen queremos denunciar, outra zona do Pobo de Lebosende neste caso a Praza O Curro ocupada con escombros de un muro os cales non se retiraron da mesma, xa que levan semanas no mesmo sitio, sin que nadie tome medidas, neste caso o Concello, mirando para outro lado, pero seguro de que si fora un veciño, xa estaría denunciado. Polo que dende o Grupo Municipal Socialista lles pide aos responsables municipias que teñan a ben en realizar as súas funcións de exercer as súas funcións de vixiancia e control en evitación de situacións potencialmente perigosas para usuarios da citada infraestrutura pública, de modo que compete aos servizos municipais, o mantemento e conservación da mesma, como tamén a seguridade dos lugares públicos. Estas competencias aparecen recollidas no artigo 25.2 a 25 in fine da lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réximen Local. Que a falta de actuación no sentido expresado anteriormente sería unha inactividade ppr parte desta Administración Local, que sería impugnable a tenor do disposto na Lei 29/1998, da xurisdicción contencioso-administrativa. Por eso que Leiro e as súas xentes merecen un trato dígno, ter a sua disposición uns servizos de calidade e que o municipio presente un aspecto vivo, limpo e coidado. Os socialistas seguiremos a loitar por Leiro, porque creemos que o noso Concello ten gran potencial e a pesar da negativa do alcalde a destacalo, os socialistas non imos a rendernos e seguiremos dando batalla por mellorar Leiro.