Foto denuncia: fonte de Flores.

13, Outubro 2021

Asi estaba a fonte de Flores hoxe, unha vergonza.