Imparcialidade deportiva, política e mediática

24, Xaneiro 2011

Lolo, debes ver o Blog de Jordi non só para critica-lo, senón tamén para 
darlle a razón cando a demostra,   verdade ben diferente á exposta no seu 
día...

O Concello foi condenado a pagar unha indemnización polas acción cometidas 
desde a Concellería de Deportes na persoa de Dacal como último responsable 
e no departamento de personal...Jordi demostra que foi despedido, demostra 
que puido ser readmitido e o Concellal optou por pagar tendo a outra 
posibilidade. Lolo, demostra imparcialidade e fala desto tamén como se 
debe...hai que recoñecer os erros que se cometen e non ser tan 
orgullosos...e non ir en contra da xente do pobo, non lle reconozcamos tanto 
os méritos ós da fora e teñamos tanta envexa polo que fan os da casa...ten 
ido moitas veces o Concellal de Deportes a falar sempre das virtudes e no seu 
día dixo que todo o que se fixera estaba dentro da legalidade e estase a 
demostrar que non foi así...de sabios é recoñecer os erros e pedir 
disculpas...

Ten o xesto ti tamén e non critiques tanto as opinións doutros aínda que 
sexan diferentes, porque moita xente pensa como jordi no referente a escola 
de futbol, e do Arenteiro, senón tempo ó tempo, él demostrou traballando 
que sabe de fútbol como se viu cos infantiles, e o que dí non vai 
descamiñado porque temos moitos exemplos de situacións similares...