Menos mal que Nogueira non se informa.

10, Novembro 2023

Chegaronlle dúas intervencións ao tertuliano Nogueira para:

1. Aclarar o tema da denuncia de ESCO polo pago de 149 horas extras a un traballador do concello. 

2. Deixar claro que a licitación da obra da rúa de Ourense inclúe a redacción do proxecto, xa que o existente non era legal e tiña deficiencias. Aparte aclarou que o convenio decae si para o ano a hidrográfica non consegue presupuesto do estado para dita obra.

Pois menos mal que non está informado, porque si chega a estalo..