Mobiliario para a residencia de maiores xa

24, Xullo 2013

A miudo fago deporte pola zona do Cornubal, e o pasar preto do edificio da
nova residencia danme ganas de chorar o ver como se atopa, abandonada, chea
de maleza, sucia en definitiva feita unha pena, porque disque a Xunta non ten
cartos para licitar o mobiliario necesario e o persoal dende fai tres años,
o cal e de risa. Pero a min en realidades danme ganas de chorar o pensar nos
vellos da comarca, que teñen que malvivir ñas suas casas porque non poden
pagar unha residencia privada, ou en cantos o non ter outro remedio teñen
que pagar unha privada no Irixo, en Dacon ou en San Amaro, gastando o triple
do que cobran cada mes, ou naqueles privilegiados que conseguiron unha praza
publica a cen kilometros da sua casa, como en Viana, en Trives ou no Barco.
Ou ñas personas da comarca que podrían traballar nela. Así que Sr. Alcalde
espabile e poñalle as pilas a Sra. Conselleira e o Feijoo porque as personas
maiores merecen servizos non discursitos ña festa do parque. Sabe Vd.canto
cobran nunha residencia privada cada mes a unha persoa dependiente uns 1500
euros, cunha pensión de 500. NON LLE DA VERGOÑA OU POLO MENOS GANA DE
CHORAR