O Foro de Cope O Carballiño

6, Setembro 2011

Levo xa bastante tempo prestándolle atención a páxina web da cadena 
COPE no Carballiño, son asíduo lector e de vez en cando participo nas 
cuestións que nela se plantexan, como agora mesmo.Penso que é un "foro" que 
ten bastante aceptación e que serve para, dalgunha maneira,decir e expresar 
o que como veciños nos preocupa.O que ocorre é que as noticias máis leidas 
e as máis comentadas son sempre as que van en ataque directo e personal ó 
alcalde ou a oposicíon.Da igual o que se critique,fundamentase única e 
exclusivamente no ataque frotal a calquer membro da corporación 
municipal.Houbo un montón de temas que pasaron por alto por que non había 
posibilidade desa crítica con saña e mala fe.Señores, utilicen este medio 
para facer un Carballiño mellor e non para vengar e satisfacer os egos 
personales de cada un.Un pouquiño de sentido e de educación, que non 
andamos sobrados de ningunha das dúas cousas.