O Proxecto para a antiga fábrica de papel de Lousado, paralizado

17, Febreiro 2011

Xosé Hipólito Rodriguez Presas, ex alcalde de Cea e actual dono do inmobel 
Fábrica de O Lousado (Piñor de Cea), industria, naquel tempo,na metade do 
século XIX, productor de filtros de café en forma de abanico e papel de 
estraza. Non perde a esperanza de ollar en vida, as crianzas e menos crianzas 
con sindrome de Dowon, reintegrados no própio entorno, sexa en talleres ou 
no campo, con certeza emprendedores dunha empresa pedagóxica de productos 
ecolóxicos.
Pasaron xa, tres anos dun lustro que deu de prazo para por en marcha a idea. 
Con motivo da apertura da mostra "Telas al viento" en outubro de 2007, evento 
artístico comisariado por Manuel Estévez, para dar a coñecer as 
potencialidades e a historia da industria. No acto de inauguración a que 
asistiran autoridades locales, da provincia, artistas galegos, do resto da 
peninsula, comunicou a uns e outros o seu desexo de peñer parte das 
instalacións e terreos a  disposición dun fin benéfico e despois 
comunicarllo a familia, asinou un documento da doazón.

  Pasaron xa, tres anos dun lustro que deu de prazo para que arrancara a idea 
e nada se sabe, pois os documentos escondense nos caixóns do Sr. Francisco 
Fraga.

Unha intervencións, sen dúvida xogaría un empuxe, tanto para o Concello de 
Piñor como para toda a redonda. De seguer así, a proposta ficara en nada e 
os terreos retornarán o dono.