Obras do concello, perigo

15, Novembro 2023

Retiran as varandas do parque e deixan os parafusos no medio pra provocar tropezos. Incompetentes!