Por favor, limpen as rúas

11, Setembro 2013

Esta é a petición que fago (si sirve para algo) porque as rúas do
pobo están TODAS que dan "noxo". Pero, ¿ non ven esta situación os
gobernantes ou quen corresponda?. As rúas están cheas de papeis (culpa das
"persoas" que os tiran xa que hai papeleiras), están negras de restos de
graxas (das festas feitas e non limpas)... Por favor organicen unha cuadrilla
de limpeza xa e adecenten as rúas.