Rúa Alberto Vilanova

28, Xaneiro 2014

Esta Rua esta nun abandono total, tanto no asfaltado da calle como que
non hay aceras e por último o río Carrás non se acorda a ser limpo, que
esperan para fazer algo nesta rua , cando xa non se poida transitar por ela
nin a pe nin en coche. Para os impostos si que somos do Carballiño pero para
fazerlle uns arregliños xa non somos vecinos do Carballiño. So contamos
para pagar as taxas correspondentes.