Resposta a " nervios no fumeguismo "

22, Setembro 2022

Bo día, en primero lugar desculparme se non fun todo o correcto que debería,  non se trata de atacar a ninguen, ou alomenos non iba con esa intención, senon de dicir e recoñecer que as instalacions deportivas ben sabido e que se atopan nun estado mellorable, moi mellorable nalguns casos, pero que lanzar notas de prensa o aire non e solución, a solucion pasa por estar unidos e loitar para que a Xunta financie Unha mellora no pabellón e outras instalaciones xa que doutro xeito será imposible como vostedes ben saben, realizar melloras de calado Nas instalacions, tan necesarias para os carballiñeses 

Por outro lado pensó que ninguen está nervioso de cara as eleccions municipais, xa que a xente valorará o traballo ben Feito e non so os erros, que calquera mortal comete ,saudos