Sen campo de fútbol en Paciños

6, Febreiro 2011

Parece mentira o que temos que aguantar alguns veciños, ahora sen campo de 
fútbol en Paciños. Usarase  o non estaba alí para o seu disfrute, e agora 
temolo cheo de material de construcción. Xa leva ali depositado mais de dous 
semanas e o que queda xa que sopostamente e para uns camiños que os veciños 
non pensan dar para poder levalo a cabo. Por favor quen sea competente en 
dito campo, que faga as oportunas dilixencias para sacar dito material. 
GRAZAS.