Sobre as multas por estacionamento prohibido

7, Febreiro 2011

 A única forma que temos de aprender a xente de este país, por extensión o 
Carballiño e coa sanción pura e dura. (como exemplo, nº accidentes de 
tráfico).
Un vehículo mal aparcado é unha falta de respeto cando non de seguridade o 
resto de vehiculos e peatóns. Animovos a pasear polo carballiño cun carrito 
de bebé ou con unha silla de rodas haber si continuades pensando o mesmo 
sobre o tema dos 200€ por estar mal aparcado.
Haber si dunha vez por todas a policía local fai cumprir as normas, ainda 
que sexa con multas a 200€, seguro que o tráfico do carballiño mellora.

Onde eu vivo o sair da casa teño que andar pola rua xa que a acera está 
chea de coches, pola reiteración tiñanlle que meter 500€. Como 
consecuencia de que a policía non fai a sua función xa teño visto 
enfrentamentos entre conductores e peatóns.
Si queremos ser de Europa, hai que ser para todo.