Sobre o cemiterio de Señorín

3, Abril 2013

Quero poñer en coñocemento das autoridades locales do Carballiño a 
situación do ceminterio de Señorín, onde hai un gran estanque de auga 
detrás dos panteóns no solar de subida a Señorín. Pídolles por favor que 
tomen medidas urxentemente xa que se pode filtrar a auga cara os panteóns. 
Tamén lle pido a xente que ten os panteóns situados na zona da subida a 
Señorín que verifiquen esta situación, a cal é de verdadeira vergonza. 
Rógolles que o fagan público. Gracias