Sobre os 360.000 euros da Xunta para mellora do abastecemento de auga a Leiro e a incompetencia do alcalde, as súas mentiras e manipulacións.

11, Maio 2022

A Agrupación Socialista de Leiro quere saír ao paso da noticia pola que a Xunta licitase 360.000,00€ nas obras de mellora do sistema municipal de abastecemento do municipio de Leiro,e deixando constancia que en principio no se o pon as inversions que se realicen no noso Concello de Leiro, pero co fin de probar, como un fracaso de xestión por parte do único responsable do control e funcionamento do servizo municipal da auga, o señor Alcalde, véndesenos como un éxito da súa xestión.

É o momento de lembrar como este alcalde do P.P. contrario á subida de impostos é o primeiro en correr á Xunta Amiga para obter financiamento que lle permita tapar a súa incompetencia na xestión do Concello. Falamos de financiamento con recursos económicos derivados da recadación de impostos, xa non só do españois si non que neste caso de todos os contribuíntes da Unión Europea. Falamos tamén dun alcalde que privatizo a xestión do servizo municipal da auga no ano 2005 cunha taxa media por veciño de 44,68 €/ano e na actualidade en 2021 é de 90,86 €/ano por veciño.

A principio do 2021 o noso portavoz no concello, denuncio a existencia grandes fugas no sistema municipal da auga que xeraban un gran desgaste e deterioración das maquinas, así como un elevado consumo de electricidade e cloro, entre outros inconvenientes.

Unha vez máis o señor alcalde, cuestionaba e negaba as afirmacións do noso compañeiro, á vez que o mesmo contradicíase ao afirmar publicamente que en agosto do 2021 o consumo de auga alcanzaba cotas de 900 a 1.000 M3 diarios. Datos estes, que confrontados cos datos técnicos que obran no concello, permitían confirmar e concretar dúas cousas, a primeira, que o señor alcalde, como único garante do bo funcionamento do servizo de augas, confunde M3 abastecidos con consumo de auga e dúas, que as fugas supoñen un incremento de mais do 300% no abastecemento, é dicir, para que chegue un M3 de auga á casa dun veciño é necesario captar máis de tres M3 dos que dous M3 pérdense.

Foi necesario esperar a que a fuga fose detectada pola empresa concesionaria que xestiona o servizo, algo que non ocorreu e foi a alcaldesa de Boboras, Patricia a que advertiu ao señor Alcalde das fugas de auga no tramo captación do Viñao / ETAP do Viñao do que gran parte transcorre polo concello de Boboras.

É a partir deste momento cando o señor Alcalde de Leiro corre á Xunta amiga para resolver os problemas que ocasiona a súa incompetencia e coa que tanto castiga aos nosos veciños. É o momento en que conxuntamente con Patricia, alcaldesa de Boboras, xestionan a concesión dunha subvención para emendar a súa pésima xestión e obtén unha axuda a tres anos por 360.000,00€ cun desembolso principal de 264.000,00 en 2022 que por axustes de dotación económica na Xunta pásase ao 2023 por un importe de 213.300,88€.

Unha vez máis, volve vender aos veciños por segunda vez como éxito o que só é froito do seu propio fracaso na xestión do Concello. Os veciños de Leiro terán que soportar un ano máis, que en 2022 a deterioración das instalacións do servizo municipal da auga como consecuencia das fugas, non controladas polo Alcalde e non detectadas pola empresa concesionaria, sexa o equivalente á deterioración de tres anos e o peor é que non sabemos desde cando está a ocorrer isto, pero non pasa nada, cando as instalacións empecen a fallar pola mala xestión sempre quedase ao señor Alcalde o recurso da Xunta amiga que cos impostos de todos cubrirán como un éxito os seus erros.

Esta é unha proba máis das mentiras e manipulacións do noso alcalde que desde o 2019 vén negando información e documentación ao noso portavoz sobre o servizo de auga, entre outros, argumentando o custo en fotocopias, é dicir quere aforrar as pesetas e nesta ocasión non se lles escapan os duros, nesta ocasión, son os moitos euros os que nos custa a todos a xestión deste alcalde.