SOS Avenida de Compostela

12, Xullo 2011

DENDE QUE CHEGOU O PP NON SE LIMPA ESTA AVENIDA.ESTA SUCIA ,NON PASA 
NIN A UNICA BARRENDEIRA QUE PASABA E SI PASA NON SE NOTA.QUE ESPERAN ,QUE 
CHOVA PARA QUE SE ATRANQUE TODO? OU ESTA ESPERANDO O SR. QUE SE QUERE SUBIR O 
SOLDO 800 EUROS AS FESTAS PARA VIR COA BASOIRA?NON SE ESQUENZA O SR. ALCALDE 
QUE PROMETEU NESTA EMISORA (A CAL SE LLE AGRADECE),QUE CANDO EL GOBERNARA, 
TODO O PROBLEMA DA AVENIDA DE COMPOSTELA SE ARRANXARIA, PORQUE COMO EL DICIA 
ESTA OBRA NON SE FIXO BEN E O CONCELLO ERA O RESPONSABLE POR PERMITIRLLE A 
XUNTA DITA CHAPUZA.POIS AGORA, COMO DICIA A PAJIN, HAI EN GALICIA A 
CONSTELACION INTERPLANETARIA PP FEIJOO-MARNOTES, E SUPOÑO QUE XA NON HABERA 
PROBLEMA PARA SOLUCIONAR OS ANEGAMENTOS DE CASAS CON AUGAS FECAIS...VERDADE? 
ESPERAMOS OS VECIÑOS QUE CUMPLA COA SUA PALABRA,QUE PARA ISO PEDIU OS VOTOS 
E QUIXO SER ALCALDE.GRACIAS COPE POR DEIXARNOS ESTE MEDIO E ESPERAMOS TODOS 
QUE ASI SIGA SENDO.