Sr. Pachi Vazquez

18, Febreiro 2011

Estes días non se fala de otra cousa que das obras que fixo o antigo alcalde 
do Carballiño na súa casa de Montes.Este señor que o coñecemos 
todos,exercía a súa frofesión como médico era un gran profesional no seu 
adicaballe moitas horas a súa clinica pero neste medio tempo chegou a 
política.Primeiro no CDS, logo fixo ademán de pasar o PP pero alí non o 
quixeron xa que había outro candidato quizá non mellor pero por problemas 
personais entre eles non o quixeron no partido.Acabou como todos xa sabemos 
no PSOE, primeiro foi alcalde do Carballiño, logo Conselleiro de Medio 
Ambiente parecía que o cargo se lle quedaba pequeno e tentaba desbancar a 
Touriño como Presidente da Xunta,non lle deu tempo porque perderon a Xunta 
entón había que trazar outro plan.Conseguiu que o nomeasen Portavoz do 
partido e ahí o temos .
Todo esto que acabo de poñer agora neste post é soamente para facer unha 
pregunta.Este señor cando vivía do seu traballo vivia comodamente non lle 
faltaba de nada tiña o seu piso no Carballiño como calquer veciño ,bueno 
podemos decir que vivia desafogado gracias o seu traballo.
Desde que chegou a política vive moito millor pero a conta de todos os 
contribuintes.Ese pedazo de casa que podería chegar o millón de euros non 
se acada da noite para a mañá.Por dentro non lle falta detalle, ahí non se 
reparou en gastos, que va a tutiplen.Entonces ¿de onde viñeron os cartos 
para facer esa obra?¿por que non se lles obriga os políticos a facer unha 
declaración de bens personais o chegar o seu cargo?Xa está ben de que nos 
amolen sempre os mesmos.
Restame decir que o da casa de Montes é soamente a punta do iceber este 
señor ten moitas mais cousas nas que non figuran o seu nome. Aparecen os 
nomes da súa familia pero o xefe da tropa e quen manexa o cotarro D.MANUEL 
VAZQUEZ FERNANDEZ.
VERGONZOSO.